کتاب تئوری حسابداری

کتاب تئوری حسابداری(۱)- تالیف: هری ای. ولک & جیمز ال. داد & مایکل جی. ترنی- ترجمه دکترغلامرضا کرمی و کامران تاجیک

کتاب تئوری حسابداری- تالیف: احمد ریاحی بلکویی

کتاب نظریه های حسابداری- تالیف: دکتر علی ثقفی